ADVOCAAT

PATRICK LAUWERS

Patrick Lauwers studeerde in 1987 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit te Leuven. Na zijn studies verdiepte hij zich verder in de fiscaliteit als assistent aan de Faculteit Rechten, Instituut voor Fiscaal Recht, te Leuven onder leiding van Prof. Dr. F. Vanistendael.

In diezelfde periode studeerde hij aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius in 1991 af als licentiaat handels- en financiële wetenschappen, specialisatie fiscaliteit.

In 1992 maakte Patrick Lauwers de overstap naar de balie en legde hij aan de Brusselse balie zijn eed af als advocaat.

Zijn stage deed hij aan het vroegere fiscaal kantoor Tournicourt & Vanistendael te Brussel en bij het kantoor Corthouts te Hasselt. Na het doorlopen van de stage, startte hij in 1995 een kantoor op met Caroline Vanderkerken. Nadat zij zich meer richtte op een academische carrière en uiteindelijk op de magistratuur (momenteel is Mevrouw VANDERKERKEN Raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel en Professor aan de UHasselt voor het vak fiscaal recht), vormde Patrick Lauwers een kantoor met ondermeer Ludo Dillen en Prof. Dr. Bruno Peeters, hoogleraar fiscaal recht te Antwerpen.

Toen einde 2004 besloten werd samen te werken met een kantoor uit het Brusselse, dat een bijkantoor wenste te openen in Antwerpen, koos Patrick Lauwers resoluut terug voor een eigen kantoor met als doel een persoonlijke dienstverlening voor cliënten tegen haalbare tarieven.

 

Vanaf 1 januari 2013 maakt Patrick Lauwers deel uit van de advocatenassociatie ROBBEN & LAUWERS met een nieuwe vestiging te Kermt (Hasselt), Heerstraat 1. Door deze samenwerking zijn wij nog beter in staat cliënten te dienen in een centraal in Limburg gelegen kantoor, kort bij de grote verkeersaders en met parkeergelegenheid voor de deur.

Voor Mr Ward Robben en Mr Hilde Van Gorp, wordt verwezen naar de gegevens op de website www.robben-lauwers.be.

Patrick Lauwers is naast zijn beroepswerkzaamheid als assistent en advocaat ook steeds actief geweest als lesgever en als auteur voor diverse fiscale tijdschriften.

Mr Patrick Lauwers werkt als bestuurder van BV PL LAUWERS. Het betreft een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV die werd opgericht in januari 2003 (BE0479.378.750, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt), met als maatschappelijke zetel de Plantenstraat 49 te 3500 Hasselt.

 

PROFESSIONEEL CURRICULUM VITAE

​​OPLEIDING
 • Licentiaat in de rechten, K.U.Leuven, juni 1987;

 • Licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen, specialisatie fiscaliteit, EHSAL Brussel, juni 1991;

 • Als vrij student diverse vakken aan de economische faculteit waaronder boekhouden;

 • Getuigschrift voor beroepsbekwaamheid in de magistratuur, Brussel, 1999.

BEROEPSLOOPBAAN
 
 • Advocaat sinds 1 oktober 1992 :

- 1 oktober 1992 - 30 september 1993 : verbonden aan het advocatenkantoor TOURNICOURT & VANISTENDAEL te Brussel;

- 1 oktober 1993 - 5 november 1995 : verbonden aan advocatenkantoor CORTHOUTS te Hasselt;

- vanaf 6 november 1995 - september 1997 : als vennoot verbonden aan het advocatenkantoor LAUWERS & VANDERKERKEN te Zutendaal;

- vanaf september 1997 tot september 2000 : kantoor te Zutendaal samen met Mr. Gert HOESSELS;

- vanaf september 2000 tot 31 december 2004 : verbonden aan kantoor DE LAT WUYTS & Vennoten te Herentals,
met o.a. Ludo DILLEN en Prof. Dr. Bruno PEETERS;

- van 1 januari 2005 tot 31 december 2012: advocatenkantoor te Hasselt samen met Mr. Patrick VANHOUTVIN;
- sinds 1 januari 2013 : als vennoot verbonden aan het advocatenkantoor ROBBEN & LAUWERS te Kermt (Hasselt).

 • Assistent fiscaal recht bij Prof. Dr. F. VANISTENDAEL aan de K.U.LEUVEN :

- 1 oktober 1989 - 30 september 1992 (assistent);

- 1 oktober 1993 - 30 september 1996 (deeltijds assistent 10 % resp. 20 %);

- 1 oktober 1996 - 30 september 2007 verbonden als vrij medewerker aan het Instituut Fiscaal Recht van de K.U.Leuven voor het geven van werkcolleges en begeleiding seminariewerken.

 • Assistent KULAK verbonden aan het centrum Vastgoedrecht (Brugge) voor fiscaal recht (20 % van 1 oktober 1998 tot 30 augustus 1999).

 • Praktijkassistent Fiscaal Recht aan de UHasselt (vanaf september 2009 tot op heden) en navorser Fiscaal Recht UHasselt (vanaf 1 januari 2020).

 • Lesgever voor de vakken Personenbelastingen en Procedure bij ACEBE Antwerpen (1993-1994) en VCH Hasselt (1993-1999) (vormingscentra onder leiding van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO)); gastdocent voor vak Registratie- en Successierechten en Procedure aan de

 • Katholieke Hogeschool Limburg (van 1998-2003); gastdocent voor deel Registratie- en Successierechten in postuniversitaire opleiding Financieel Recht KULAK (1997), in postuniversitaire opleiding Vastgoedkunde KULAK (2005-2006); gastdocent Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Brussel (2006).

   

​​PUBLICATIES EN VOORDRACHTEN
 

Losbladige werken of jaarlijkse uitgaven

 • Medewerking o.l.v. Prof. Dr. Fr. Vanistendael aan het Wetboek van Successierechten in de reeks Story-Scientia, losbladig (geannoteerd wetboek; vanaf 1991 tot en met 2019);

 • Medewerking o.l.v. Prof. Dr. Fr. Vanistendael aan het Wetboek van Registratie, hypotheek- en griffierechten in de reeks Story-Scientia, losbladig (geannoteerd wetboek; vanaf 1998 tot en met 2019);

 • Medewerker Nieuw F.B.W. (Fundamentele Belgische Wetgeving; deel Registratie-, hypotheek- en griffierechten, Successierechten, Met het zegel gelijkgestelde rechten en de Met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen; verschijnt jaarlijks in boekvorm, op CD-Rom en in een studentenversie (VRG-Codex)) (vanaf 1992);

 • Hoofdstuk VII - Belastingen, in het boek "De Ondernemer - praktisch jaarboek voor de bedrijfsleider", Kluwer Rechtswetenschappen, jaarlijkse uitgave (vanaf uitgave 1995 tot uitgave 2000);

 • "Successierechten", in B.V.B.A. in de praktijk, Kluwer Uitgevers, losbladig (tot 2006);

 • "Fiscale doorlichting van de jaarrekening", in B.V.B.A. in de praktijk, Kluwer Uitgevers, losbladig (tot 2007);

 • "Fiscale doorlichting van de jaarrekening", in N.V. in de praktijk, Kluwer Uitgevers, losbladig (tot 2007).


Artikels en bijdragen in boeken

 • "De inwerkingtreding van het nieuwe meerwaardenstelsel", T.F.R. (Fiskofoon), 1991, nr. 101, p. 105-113;

 • "De verplichte bewijslevering door middel van een geschrift", Waarvan Akte, 1991, nr. 5, p. 89-91;

 • "Het begrip 'beroepswerkzaamheid' in de inkomstenbelastingen", T.F.R. (Fiskofoon), 1992, nr. 109 (bekroond met de Fiscalc-prijs);

 • "Fiscale behandeling van de ontbinding van een handelsvennootschap", 1993, Waarvan Akte;

 • "Overzicht van rechtspraak Inkomstenbelastingen, 1991-1992, Procedure", T.F.R. (Fiskofoon), 1995, nr. 132-133;

 • "Onroerende goederen en fiscaliteit", in Praktijkgids voor de vastgoedmakelaar, Dossier 2, 1995, Kluwer Editorial (i.s.m. W. Robben en L. Neefs);

 • "Overzicht van rechtspraak Inkomstenbelastingen, 1993-1994", T.F.R. (Fiskofoon), 1997, nr. 147-148;

 • "Successierechten in het Vlaams Gewest", in Vlaamse Fiscaliteit : status questionis 1997, Die Keure, 1997, p. 121 e.v.

 • “Successierechten in het Vlaamse Gewest”, Locale & Regionale belastingen, 1998, nr. 2, p. 18-39;

 • "Overzicht van rechtspraak Inkomstenbelastingen, 1995-1998", T.F.R. (Fiskofoon), 1999, nrs. 168, 169 en 170;

 • "Inhouding van belastingtegoeden", noot onder Arbitragehof 19 april 2006, R.A.G.B. 2006, nr. 17, p. 1304;

 • "Moeilijke tijden voor procedure-advocaten", in Liber Amicorum Frans Vanistendael, Knops Publishing, 2007;

 • "10 jaar nieuwe fiscale procedure vanuit standpunt advocaat belastingplichtige", in Tien jaar nieuwe fiscale procedure: een evaluatie,
  Larcier, 2009;

 • Biblo-dossiers, jaarlijkse uitgave – Fiscaliteit, Aangifte personen- en vennootschapsbelasting - aanslagjaar 2005 tot en met 2016
  (12 jaarlijkse uitgaves).


Redactie tijdschriften

 • Redactiesecretaris F.J.F. (Fiscale Jurisprudentie - Jurisprudence Fiscale; verschijnt 10 maal per jaar) (sinds 1993);

 • Lid kernredactie Fiscoloog (nieuwsbrief over fiscaliteit; verschijnt wekelijks) (medewerker vanaf 1990; lid kernredactie sinds 1996);

 • Lid redactie Limburgs Rechtsleven (sinds 2019);

 • Medewerker "De ondernemer - actualiteit" (deel fiscaliteit; verschijnt trimesterieel) (van 1994 tot 2000);

 • Medewerker CD-rom ‘Fiscale Wetgeving en rechtsbronnen’ van Ced.Samsom (van 1998 - 2003).


Voordrachten

 • Voordracht K.U.Leuven over de Vlaamse Fiscaliteit met in het bijzonder de successierechten (1997);

 • Voordracht Biblo te Antwerpen in verband met de aangifte personenbelasting (2003);

 • Voordracht voor de Hoge Raad voor de Justitie over Onderzoeks-, aanslag- en invorderingstermijnen (2005);

 • Voordracht voor Universiteit Hasselt over recente nationale fiscale rechtspraak (2007);

 • Voordracht op studiedag '10 jaar nieuwe fiscale procedure' aan de UHasselt (2009); 

 • Verschillende plaatselijke voordrachten voor ondermeer VIZO-Genk over fiscale procedure en nieuwe fiscale wetgeving, VIVO (Vlaams Instituut voor vastgoed opleidingen) te Leuven, Turnhout en Genk.